Solidarni z Ukrainą


English below

Jezus jednak natychmiast odezwał się do nich: Odwagi, Ja jestem! Nie bójcie się! 
Mt 14.27

Jesteśmy świadkami tragedii, która dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów. Dotyka naszych sióstr i braci z Kościoła, naszych przyjaciół, znajomych, sąsiadów, koleżanek i kolegów. W imieniu całego Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce chcę wyrazić naszą solidarność i pełne poparcie dla społeczności Ukrainy, która walczy o swoje słuszne prawa do niepodległości i samostanowienia.

Drodzy przyjaciele i przyjaciółki, bracia i siostry z Ukrainy, nie tylko modlimy się za Was, ale jesteśmy w gotowi pomóc w ramach naszych możliwości zarówno jeśli mieszkacie w Polsce, jak i w Ukrainie.

Chcę byście wiedzieli, że rozumiem wasz smutek, bezsilność i złość. Wołam do naszego Ojca w niebie, aby strzegł wszystkie osoby, których zdrowie i życie jest zagrożone przez obrzydliwe działania rosyjskich władz i wojska.

Dziękuję również wszystkim reformowanym katolikom i katoliczkom za wasze dotychczasowe zaangażowanie. Dziękuję za wasze modlitwy prywatne i wspólnotowe, dziękuję za wasza solidarność z Ukrainą, dziękuję za wasze konkretne działania pomocowe wobec mieszkańców i mieszkanek Ukrainy. Nie ustawajmy w tym.

Okazujmy naszą solidarność na wszelkie możliwe sposoby. Dziś możemy pomóc bardzo konkretnie. Osoba z naszego Kościoła regularnie jeździ do Ukrainy z pomocą humanitarną dla najbardziej potrzebujących. Również na miejscu nasz Kościół wspiera rodziny i osoby, które uciekły przed wojną. Jeśli chcesz pomóc możesz to zrobić za pośrednictwem naszego Kościoła wpłacając na konto:

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce
ul. Św. Wojciech 25/7, 61-749 Poznań
Numer rachunku: 22 2530 0008 2058 1066 1687 0001
Tytułem: na cele kultu religijnego – Ukraina

Bądźmy razem, zachowajmy wiarę, módlmy się i pokładajmy ufność w Bogu. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Niech Bóg błogosławi Ukrainę, niech błogosławi nas wszystkich.

+ Tomasz
Wasz brat i biskup elekt


EKUMENICZNY APEL DUCHOWNYCH[EN]

But Jesus immediately said to them: “Take courage! … It is I. Don’t be afraid.” (Matthew 14, 27)

These days we bear witness to the tragedy unfolding behind our southeast border. This tragedy has touched the lives of our sisters and brothers from the Church, our friends, colleagues, associates and neighbors. On behalf of all the Reformed Catholic Church in Poland, I would like to express our solidarity and unwaivering support for Ukrainian society that now has to fight for its righteous independence and self-determination.

Our dear friends, dear Ukrainian sisters and brothers! We are here for you and ready to help you, not just by praying, but in any practical way we can, whether you live in Poland or in Ukraine. I want you all to know that we feel your sadness, helplesness and anger. I am calling to our Heavenly Father to guard and protect all those whose lives and well-being are being threatened by the atrocities commited by the Russian authorities and the Russian army.

I also extend my gratitude to the members of the Reformed Catholic Church. Thank you for your involvement, for your private and community prayer initiatives, for your solidarity with Ukraine and for the specific, practical relief initiatives. Let us carry on showing our solidarity in any way possible.

Here is how we can help very specifically and locally in our own cities:

  1. POZNAŃ
  2. WARSZAWA
  3. WROCŁAW
  4. BYTOM
  5. ZIELONA GÓRA
  6. KRAKÓW
  7. GDAŃSK
  8. SZCZECIN
  9. INNE

May we stay together, keep our faith, keep praying, and trust in God. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.

God bless Ukraine, God bless us all.

+Tomasz
your brother and bishop elect


An ecumenical appeal of the ordained ministry