Słuchaj i żyj.


śpiewniki

Wielki Tydzień rozpoczyna Ewangelia o kobiecie, która wylewa drogi olejek na głowę Jezusa. To był bardzo drogi olejek! Ewangelista zanotował, że można było za niego otrzymać więcej niż 300 denarów a 1 denar to była dniówka. Kobieta wylała więc na Jezusa olejek, którego wartość była porównywalna z roczną pensją człowieka. W tradycji ten olejek był często interpretowany jako chrześcijańskie modlitwy. Dla wielu wydają się marnowaniem czasu ale wiara nam mówi, że modlitwa to czas rozmowy z Ukochanym, to czas napełniania się łaską by żyć i pomagać innym spotkać się z Bogiem a tego nie da się wycenić, jest to bezcenny czas.

W Wielkim Tygodniu bądźmy hojni w ofiarowywaniu czasu Panu Bogu. Okna, które będą umyte czy inne „świąteczne” przygotowania będą nic nie warte jeśli nie przygotujemy swego serca na paschę przez modlitwę i słuchanie słowa Bożego.

Chcemy wam polecić rozważania członków Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce, które powstały w ramach niedzielnych homilii oraz ekumenicznych rekolekcji portalu katolickiego tezeusz.pl. Mamy nadzieję, że rozważania te was zainspirują do głębszego przeżycia świąt paschalnych.