Słowa ustanowienia Eucharystii w liturgii RKK


eucharist13Niedawno otrzymałem bardzo ciekawe pytanie dotyczące jednej z opcji słów ustanowienia jaką celebrans może użyć w czasie Eucharystii. Postanowiłem podzielić się z wami tym pytaniem o odpowiedzią.

Na Państwa stronie internetowej znajdują się teksty modlitw eucharystycznych, w których w większości przypadków występuje zamienna wersja słów wypowiedzianych przez Pana Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy.
Interesuje mnie szczególnie wersja oznaczona numerem (2) w części dotyczącej łamania chleba tj.: „Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, odmówił dziękczynienie, połamał, i powiedział: To jest ciało moje, to dla was. Czyńcie to na moją pamiątkę.”
Uprzejmie proszę o podanie mi szerszych informacji na temat powyższego tekstu – z jakiego oryginalnego źródła pochodzi ten tekst, ewentualnie kto jest jego tłumaczem na język polski? Czy przedmiotowy tekst ma swoje źródło w pismach Nowego Testamentu – jeżeli tak, to proszę o wskazanie w jakich?
W ostatnim czasie intensywnie studiuję teksty związane z modlitwą eucharystyczną i stąd moje zainteresowanie tą specyficzną treścią – w moich dotychczasowych badaniach spotykam się z tą formą po raz pierwszy. Jest to dla mnie bardzo istotne z uwagi na fakt, że intuicyjnie od dawna wydawało mi się, że taka forma jest najbardziej zgodna z punktu widzenia logiki – słowa: „to dla was” wg mnie najbardziej pasują do całości kontekstu opisu ostatniej wieczerzy.

Powyższe tłumaczenie jest zaczerpnięte z Nowego Testamentu z 11 rozdziału 1 listu do Koryntian w tłumaczeniu ks. Remigiusza Popowskiego SDB. Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu tej opcji słów ustanowienia Eucharystii do naszego mszału m.in. z powodów o których Pan wspomina. Samo tłumaczenie ks. Popowskiego jest moim zdaniem jednym z najlepszych współczesnych tłumaczeń Nowego Testamentu na język polski i jest ono dokonane z greckiego oryginału.
Kolejnym powodem jest to, że zapis ostatniej wieczerzy jaki przekazuje nam św. Paweł w liście do Koryntian jest pierwszym i najstarszym spisanym opisem tego wydarzenia. Chronologicznie 1 list do Koryntian powstał wcześniej niż Ewangelie synoptyczne, które również zawierają opis ostatniej wieczerzy.

Prezbiter Tomasz Puchalski