Rusza misja we Wrocławiu


Zapraszamy do tworzenia nowej Misji Reformowanego Kościoła Katolickiego we Wrocławiu.
Odpowiadając na prośby, które otrzymujemy od osób z Dolnego Śląska chcemy rozpocząć budowę Wspólnoty reformowano katolickiej we Wrocławiu. osoby zainteresowane prosimy o kontakt (dane kontaktowe poniżej). Niedługo poinformujemy o terminie i miejscu pierwszej Liturgii oraz spotkania o reformowanym katolicyzmie.

Patronami misji są:

  • Dorota Day – XX-wieczna działaczka chrześcijańska z USA, inicjatorka ruchu Catholic Worker sertraline 50 mg. Stworzyła wiele gościnnych domów, które istnieją dziś na wszystkich kontynentach. Jej postać ma nam przypominać, że nasze wspólnoty, choć posiadające skromne środki, maja być gościnne i blisko ludzi.
  • Męczennik Tarsycjusz, akolita – został zabity pomiędzy rokiem 250 a 257 w Rzymie w czasie gdy zanosił Komunie Świętą chorym i nie chciał jej oddać do znieważenia przez pogan. Jego postać ma nam przypominać, że mimo przeciwności mamy nieść Jezusa wszystkim, którzy sami nie mogą lub nie chcą do Niego przyjść.

plakat wroclaw