Rozpoczęło się Studium Teologiczno – Pastoralne


Studium Teologiczno – Pastoralne Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce to czas rozeznawania powołania, przyswajania wiedzy, pogłębiania wiary i zdobywania doświadczenia.

Cztery osoby z naszego Kościoła rozpoczęło w weekend 21-22 września 2019 przygotowanie do święceń diakonatu i prezbiteratu. Są to zarówno mężczyźni jak i kobiety, osoby, które chcą odpowiadać na zaproszenie Boga, do pełnienia posługi w Jego imię dla dobra Kościoła i świata.

Formacja w naszym Kościele obejmuje zarówno akademickie studia teologiczne na jednej z uczelni jak i wewnątrzkościelne przygotowanie obejmujące zarówno przygotowanie w ramach comiesięcznych zjazdów jak i w lokalnych wspólnotach.


…dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

List do Efezjan

Comments are closed.