Rekolekcje Biskupów


unnamedPięciu biskupów pełniących czynną posługę pośród wspólnot zrzeszonych w Ekumenicznej Wspólnocie Katolickiej Tom Altepeter, Rafe Adams, Peter Hickman, Armando Leyva oraz Biskup Przewodniczący Franciszek Krebs spotkało się w kwietniu na kilkudniowe rekolekcje w Kolorado.

Był to czas modlitwy, budowania wspólnoty pośród biskupami oraz wymiany doświadczeń. Biskupi podjęli również poważny temat rozwoju Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej oraz współpracy i jedności pomiędzy Biskupami Wspólnoty. Jako efekt rekolekcji powstał bardzo ważny dokument o jedności Biskupów Wspólnoty, który w języku oryginalnym można przeczytać tutaj.
Ogromna radością powinna nas napełniać posługa naszych Biskupów oraz ich pragnienie współpracy i jedności. Jest to szczególnie ważne dla autentycznego świadectwa Ewangelii, dobra Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej oraz rozwoju relacji ekumenicznych z innymi Kościołami chrześcijańskimi.