Raport ze Zjazdu Kościoła


W dniach 10-11 września w Poznaniu odbył się przedsynodalny zjazd Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce. Jego celem było omówienie przygotowań do październikowego Synodu Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej, zmian w strukturze Kościoła, zaangażowania osób świeckich w życie i posługę Kościoła oraz przygotowanie planu działań misyjnych na najbliższy czas.

Zgromadzeni na zjeździe członkowie RKK w Polsce dokonali nowego podziału administracyjnego parafii i misji, powołując do życia parafię zachodnią z siedzibą w Poznaniu i misjami w Zielonej Górze i Wrocławiu oraz parafię wschodnią z siedzibą w Warszawie i misją w Krakowie. Dokonaliśmy również wyboru nowej Rady Kościoła, reprezentantów na Synod Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej oraz przygotowaliśmy wytyczne do wyboru rad parafialnych.

Dużo uwagi poświęciliśmy dyskusji nt. cech charakterystycznych reformowanych katolików i sposobu, w jaki powinniśmy te kwestie komunikować osobom spoza wspólnot. W sposób szczególny chcemy podkreślać pozytywny przekaz praktykowanego przez nas chrześcijaństwa opartego na pragnieniu przywracania nadziei. W komunikacji chcemy używać nowoczesnego, prostego języka, zrozumiałego dla wszystkich i pozbawionego niepotrzebnych naleciałości i patetyczności, a także dowartościować i podkreślić nasz reformowanokatolicki sposób dzielenia się usłyszanym podczas liturgii Słowem Bożym. Te same zasady pragniemy stosować w prowadzonych przez nas mediach społecznościowych.

Zgodziliśmy się, że zaangażowanie osób świeckich w życie i działalność RKK w Polsce wymaga dobrych i stałych relacji interpersonalnych między duszpasterzami a świeckimi w zakresie realizacji bieżących zadań (w tym odpowiednie delegowanie zadań). Analiza przygotowanej specjalnie na zjazd ankiety ukazała potrzebę bliższej współpracy z osobami świeckimi, ich aktywizacji podczas comiesięcznych zjazdów formacyjnych, organizacji warsztatów, szkoły modlitwy i zachęcania do podejmowania prób wszelakiego wolontariatu. W sposób szczególnie bliski pragniemy współpracować ze Stowarzyszeniem Dom Wschodni  – Domus Orientalis, zajmującym się współdziałaniem na rzecz jedności chrześcijan i propagowaniem tradycji starożytnych Kościołów Wschodnich oraz promowaniem tych postaw w społeczeństwie.

Wierzymy, że czas poświęcony na wspólną modlitwę i rozmowę na ważne dla nas tematy był dobrym czasem, a podjęte przez nas decyzje w sposób bezpośredni przełożą się na lepsze funkcjonowanie naszych wspólnot i ich rozwój. 

Diakon Przemysław Cichosz
13918534_10153850086727194_1071218435_o