Przyjmij chrzest u reformowanych-katolików


katechumenat
Jeśli interesujesz się osobą Jezusa, Jego życiem i tożsamością. Chcesz lepiej poznać Jego nauczanie i styl życia oraz Kościół, wspólnotę kobiet i mężczyzn, którzy próbują naśladować Jezusa to możesz rozpocząć katechumenat – przygotowanie do chrztu, bierzmowania i eucharystii – w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce.

Poprzez te sakramenty człowiek staje się uczestnikiem Bożego życia, otrzymuje moc i siłę oraz pokarm na życie wieczne.
W Reformowanym Kościele Katolickim do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego zapraszamy wszystkich, którzy tego pragną. Przygotowujemy również rodziców, którzy chcą ochrzcić swoje dziecko aby lepiej przeżyli i zrozumieli ten wspaniały sakrament.

Osoby z całej Polski, mogą zgłaszać się za pośrednictwem emaila lub telefonicznie do Ks. Tomasza Puchalskiego:

Email: prezbiter.rkk@gmail.com
Tel: +48 793111295

Chrzest w Reformowanym Kościele Katolickim mogą przyjąć osoby, które nigdy wcześniej nie były chrzczone w wierze chrześcijańskiej.
Osoby, które są już ochrzczone ale nie były bierzmowane mogą zostać przygotowane i otrzymać sakrament bierzmowania.
Osoby ochrzczone i bierzmowane, które chcą żyć ideami obecnymi w naszym Kościele, zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami jednej ze wspólnot lub misji, które poinformują w jaki sposób można stać się członkiem Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce.

Zapraszamy do podjęcia przygody z Jezusem w Jego Kościele razem z reformowanymi katolikami!