Premiera etiudy filmowej i rozmównica w Międzynarodowym Dniu Tolerancji.


16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania dla różnorodności. Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 12 grudnia 1995 roku, abyśmy przeciwdziałali pogłębiającym się zjawiskom przemocy czy rasizmu. I doceniali fakt, że świat jest wielokolorowy, urozmaicony i niejednoznaczny, zamiast próbować uwięzić go w sztywnych, czarno – białych schematach.

Czym jednak tak naprawdę jest tolerancja? Czym jest, a czym powinna być? Zwykliśmy ją uważać za poszanowanie poglądów, wierzeń czy upodobań, różniących się od własnych.

Jednak w haśle „bycia tolerancyjnym” kryje się pewne niebezpieczeństwo. Jak twierdził Leszek Kołakowski w wykładzie „O tolerancji”, opublikowanym w zbiorze „Mini wykłady o maxi sprawach” „…często żąda się tolerancji w sensie obojętności, braku jakiegokolwiek stanowiska czy opinii, a nieraz nawet aprobaty, dla wszystkiego, co zdarza się nam w ludziach i poglądach widzieć”. Tak rozumiana „tolerancja” może być przejawem postawy hedonistycznej. „Jest to filozofia życia bez żadnej odpowiedzialności i żadnych przekonań” – pisze dalej Kołakowski. Grozi powszechną szarością.

***

Im więcej okazji zatem, by pokazywać pozytywny aspekt tolerancji, rozumianej jako gotowość do poznania i zrozumienia drugiego człowieka oraz ochronę bogatego kolorytu świata i międzyludzkich relacji, tym lepiej dla sprawy. Dlatego w Poznaniu Międzynarodowy Dzień Tolerancji obchodzony jest w ramach szerszego wydarzenia – III Poznańskiego Tygodnia Tolerancji, którego organizatorem jest Urząd Miasta.

Polski Teatr Tańca włącza się w tę inicjatywę w dwojaki sposób.

16 listopada o godz. 17.00 na Facebooku Polskiego Teatru Tańca zaprezentujemy premierę etiudy filmowej pt. „Tolerancja”, będącej kreacją zbiorową artystów – tancerzy Polskiego Teatru Tańca.

Punktem wyjścia dla utworu jest postrzeganie kolorów, które każdy z nas widzi w inny sposób. Nasza percepcja, wspomnienia, doświadczenie gromadzone od początku życia, mogą stanowić fundament stereotypowych myśli, które trudno przeprogramować.

W filmie kolory staną się punktem wyjścia, wokół którego obraca się temat, ujmując hasło tolerancji ogólnie jako szacunek wobec „Innego”. „Inny” zostanie przedstawiony w sensie uniwersalnym, by uniknąć nawiązania do konkretnych problemów, a zamiast tego skupić się na podstawowym mechanizmie izolowania czy nawet zwalczania tych, których nie chcemy zrozumieć. „Inny” może oznaczać również Tego, który nie jest w stanie odróżnić kolorów albo w ogóle ich nie widzi…

Chcielibyśmy zaproponować obraz ku refleksji, zwracając uwagę przede wszystkim na naszą tendencję do pochopnego oceniania według swoich i tylko swoich pojęć dobra i zła, pozbawionego wglądu w odczucia i postrzeganie drugiego człowieka. Kolor jako środek, którym możemy się posłużyć jako wskaźnikiem różnorodności, będzie miał szansę pozostać́ metaforą wobec wielości różnych aspektów naszego życia.- piszą Artyści o swoich założeniach i inspiracjach.

***

Po premierze proponujemy rozmównicę pt. „Kolory i absurdy”, podczas której wraz z zaproszonymi gośćmi przyjrzymy się, jak rozmaite odcienie znaczeniowe słowa „tolerancja”,od obojętnego „nie protestować” do pozytywnego „aprobować”, przekładają się na konkretne zachowania, które obserwujemy w życiu społecznym. Zapytamy naszych rozmówców, co robią na co dzień, z jaką grupą narażoną na dyskryminację pracują, o poszanowanie kogo walczą i dlaczego. O jaki świat zabiegają w swojej aktywności społecznej? Będziemy dyskutować o sile różnorodności i wzmacnianiu potencjału każdego. Mówiąc inaczej, będziemy zastanawiać się, jak dbać o kolory świata, by nie straciły na intensywności, a jednocześnie mieszały się ze sobą, tworząc nieznane tonacje.

Naszymi gośćmi będą:

ANNA JANIAK
prezeska Fundacji Fiona działającej na rzecz integracji osób neuroróżnorodnych, założycielka Spółdzielni Socjalnej Furia wdrażającej innowacyjny model aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oparty na ścisłej współpracy osób o różny poziomie sprawności.

TOMASZ PUCHALSKI
biskup Reformowanego Kościoła Katolickiego, prezes Stowarzyszenia Reformowanych Katolików tworzącego wspólnotę dla wszystkich, którzy chcą poznawać Jezusa Chrystusa i naśladować Go, nieważne na jakim są etapie życia, i z jaki doświadczeniem.

FLORENTYNA MACIOSZCZYK
edukatorka antydyskryminacyjna, koordynatorka projektów Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Międzykulturowych „Horyzonty”, działającego na rzecz budowania dialogu międzykulturowego między przedstawicielkami i przedstawicielami różnych kultur.

***

Wydarzenie online.

Transmisja na Facebooku Polskiego Teatru Tańca 16 listopada od godz. 17.00.

Współtwórcy etiudy: artyści – tancerze Polskiego Teatru Tańca:
Evelyn Blue, Kacper Bożek, Julia Hałka, Patryk Jarczok, Paulina Jaksim, Jerzy Kaźmierczak, Zbigniew Kocięba, Katarzyna Kulmińska, Dominik Kupka, Daniel Michna, Jinwoo NamKung, Maria Francisca Fernandes Nogueira, Ana Carolina Milheiro Oliveira, Pau Pérez Piqué, Katarzyna Rzetelska, Sandra Szatan, Zofia Tomczyk, Emily Wong – Adryańczyk

Prowadzenie rozmowy: Anna Koczorowska i Robert Chodyła

Współorganizatorzy: Miasto Poznań, Polski Teatr Tańca

Produkcja etiudy filmowej pt. „Tolerancja” została sfinansowana ze środków budżetowych Miasta Poznania.