Poznań | Wszystkich ŚwiętychUroczystość Wszystkich Świętych jest dla chrześcijan-katolików dniem wielkiej radości z daru zbawienia przez Jezusa Chrystusa. To dzień, gdy spoglądamy na siostry i braci, którzy dali dobre świadectwo wiary i są dla nas inspiracją.

Pokazali nam jak naśladować Chrystusa. Patrzymy na świadków powszechnie znanych i wspominanych przez całe Kościoły oraz naszych osobistych, którzy przyprowadzali nas do wiary i miłości. To dzień dziękczynienia Bogu, że chce, byśmy byli święci i pomaga nam w tym.

Serdecznie zapraszamy na Liturgię Wigilii Uroczystości Wszystkich Świętych, którą świętować będziemy 31 października o godz. 19:00 w naszej poznańskiej kaplicy przy ul. Św. Wojciech 25/7.

Przynieście tego dnia zdjęcia lub pamiątki po osobie lub osobach, które były dla was ważne a zakończyły już swoją ziemską pielgrzymkę. To może być zdjęcie babci, ikona ulubionej świętej, imię zapisane na kartce lub jakaś inna pamiątka. Wspominając ich wszystkich, będziemy wyrażać naszą wiarę, że dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa nasze życie zmienia się, ale nie kończy, że miłość trwa mimo śmierci bliskich nam osób.