Poznań: Eucharystia w dzień wspomnienia św. Marii Magdaleny


MariaSerdecznie zapraszamy na Eucharystię, którą celebrować będziemy w naszej kaplicy przy ul. Święty Wojciech 25/7 we wtorek 22 lipca o godz. 18.30. Jest to dzień wspomnienia Apostołki Apostołów, Świętej Marii Magdaleny.

Maria Magdalena jest dwunastokrotnie wspominana w Nowym Testamencie, przez wszystkich czterech ewangelistów. U świętego Łukasza pojawia się już na początku działalności duszpasterskiej Jezusa, jeszcze w Galilei jako jedna z towarzyszek jego podróży obok Joanny i Zuzanny. W relacjach trzech pozostałych ewangelistów – św. Marka, św. Mateusza i św. Jana – pojawia się dopiero w Judei, w momencie ukrzyżowania Jezusa. Wszyscy czterej zgodnie piszą o niej jako tej, która pierwsza przybyła do grobu Jezusa. W Ewangelii wg św. Jana została jedynie ona wymieniona z imienia spośród osób, które wczesnym rankiem udały się do grobu i zobaczywszy pusty grób, zawiadomiły Szymona Piotra.  Gdy uczniowie przybyli na miejsce pochówku, ona pozostała na zewnątrz. Tam spotkała Jezusa, początkowo myląc go z ogrodnikiem. Ewangelista Jan oraz Ewangelista Marek to właśnie jej przypisali rolę pierwszej osoby, której ukazał się zmartwychwstały Jezus i której nakazał cieszyć się z cudu i dodać odwagi uczniom. Była również pierwszą, która miała głosić zapowiedź zbawienia (J 20,18).