Powstań z kolan.


ręce w górę
Czy wiesz, że w niedziele oraz przez cały okres paschalny czyli od Wigilii Paschalnej do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego w czasie modlitwy nie należy klękać! Jest to bardzo stary zwyczaj Kościoła Chrześcijańskiego, który znany był już w czasach Pierwszego Soboru Powszechnego (rok 325), który tak mówi o klękaniu w niedziele i w okresie paschalnym:

Nie należy modlić się na kolanach w niedziele i w dniach Pięćdziesiątnicy.
Ponieważ są tacy, którzy klęczą w niedzielę i w dni pięćdziesiątnicy, święty sobór postanowił, że modlitwa do Pana ma być zanoszona w postawie stojącej, by wszędzie był przestrzegany jeden i ten sam porządek.

(Sobór w Nicei, rok 325, Kanon XX)

W ten sposób chrześcijanie wyrażali, że są ludźmi wyzwolonymi i wolnymi dzięki Zmartwychwstaniu Jezusa i nic tego nie może zmienić. Dlatego własnie w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce zachęcamy do takiej postawy modlitewnej, zwłaszcza gdy w czasie Świętej Liturgii razem wołamy Ojcze Nasz.

Jesteś wolna! Jesteś wolny! Wznieś swoje ręce do Boga i daj Mu się złapać na wieki! Chwyć go za rękę, którą jest modlitwa i miłość. Chrystus Zmartwychwstał!