Powstało Stowarzyszenie Reformowanych Katolików13 grudnia 2017 prawnie rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Reformowanych Katolików. Powołano je do istnienia uchwałą członków i członkiń założycieli 3 września 2017 w Poznaniu. Wśród celów stowarzyszenia należy wymienić rozpowszechnianie wiedzy i propagowanie duchowości Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce, działania na rzecz społeczności lokalnej, osób potrzebujących wsparcia czy dialogu społecznego. Dzięki takiej formie organizacyjnej, chcemy jeszcze lepiej wykonywać zadania związane z budowaniem wspólnot oraz różnorodnymi działaniami wspierającymi dla osób indywidualnych i społeczności.

Równocześnie informujemy iż w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa proces wpisania Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce do rejestru Kościołów i związków wyznaniowych. Mamy nadzieję, że proces ten zakończy się w najbliższym czasie. Do czasu wpisu Kościoła do rejestru działamy bez zmian zgodnie z polskim prawem jako Kościół, w oparciu o wolnościach wyznania i sumienia zapisanych w Konstytucji RP oraz ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Wszystkie osoby sympatyzujące z naszym Kościołem prosimy o modlitwę w naszej intencji, w tym bardzo pracowitym i ważnym dla nas czasie.