Noc Świątyń 2018


Już trzeci raz kaplica Reformowanego Kościoła Katolickiego w Poznaniu weźmie udział w Nocy Świątyń organizowanej w Poznaniu przez Stowarzyszenie Lepszy Świat. 

Nocy Świątyń w Poznaniu, to pokazanie rzeczywistość. Ukazanie różnorodności, która podobnie jak kiedyś, w dalszym ciągu tworzy tożsamość tego miasta. Nie jest bowiem tak, że społeczność poznańska jest homogenicznym monolitem. Kulturowo, etnicznie i religijnie jesteśmy różni i właśnie na wprowadzeniu tej odmienności w pole widzialności tak bardzo zależy organizatorom.

Biorąc pod uwagę powyższe, organizatorzy chcą ponownie wykorzystać tkwiący w Nocy Świątyń potencjał o charakterze nie tylko edukacyjnym, ale i aksjologicznym. Wspólnie z lokalnymi Kościołami i związkami wyznaniowymi zdecydowaliśmy się po raz kolejny stworzyć Poznaniakom i Poznaniankom możliwość poznania i duchowej refleksji. Głęboko wierzymy, że to konieczny element „uwidocznienia” – pokazania różnorodności w kategoriach normatywności, która stanowi o kulturowym bogactwie miasta.

III edycja Poznańskiej Nocy Świątyń – podobnie jak w latch ubiegłych – organizowana jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Przeciwko Nietolerancji Religijnej i Islamofobii.

W ramach wydarzenia porozmawiać będzie można z przedstawicielami poszczególnych religii, poznać też będzie można architekturę, rytuały, muzykę i historie powiązane z danym miejscem.

PROGRAM: http://nocswiatyn.pl/program-poznan2018/

LISTA ŚWIĄTYŃ:
– Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
– Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
– Parafia Ewangelicko-Augsburska
– Ewangeliczny Zbór Reformowany
– Parafia Prawosławna św. Mikołaja
– Parafia Greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej
– Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe
– Reformowany Kościół Katolicki
– Religijne Towarzystwo Przyjaciół – Kwakrzy
– Wspólnota Bahaicka
– Buddyjski Ośrodek Jungdrung BON

  • PROGRAM NOCY ŚWIĄTYŃ W KAPLICY REFORMOWANEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

ul. Św. Wojciecha 25/7 (kamienica, 3 piętro), 61-749 Poznań
www.starokatolicy.eu
godziny otwarcia: 18.30-22.00
ZTM: Małe Garbary, Plac Wielkopolski

18.30 – nieszpory
19.00 – wykład: Kobieta w Kościele (Anna Krystowczyk)
19.45 – kim są reformowane katoliczki i reformowani katolicy
20.30 – wykład: Jan Hus – prekursor odnowy Kościoła na wzór Kościoła starożytnego (Karolina Szymczyk)
21.15 – przy kawie o reformowanym katolicyzmie
21.45 – kompleta

W ramach projektu Poznańska Noc Świątyń organizowane też będą liczne WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE. Ich terminy i informacje na ich temat sukcesywnie pojawiać się będą na stronie internetowej i profilu społecznościowym Nocy Świątyń.

Patronat honorowy nad wydarzeniem: Prezydent Miasta Poznania, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Polska Rada Ekumeniczna.

Projekt Poznańska Noc Świątyń dofinansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego i budżetu Miasta Poznania.

Noc Świątyń odbywa się także w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Łodzi.