Niedziela Chrystusa Migranta: Sobota – Dzień Jałmużny


Trwa wyjątkowe triduum w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce. Piątek był dniem wspólnego postu w intencji osób migrujących, zwłaszcza za uchodźców i uchodźczynie. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które tego dnia włączyły się w nasz wspólny post.

Sobota to dzień jałmużny. Zachęcamy do wsparcia organizacji, które aktywnie działają na rzecz uchodźców i uchodźczyń. Poniżej przedstawiamy wam informację jak możecie to zrobić. Dokument oryginalnie przygotowany był na potrzeby Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przez panie Alicję Palęcką oraz dr Martę Pietrusińską.

Wsparcie dla osób już będących w Polsce

Wiele można zrobić dla osób, które już są w ośrodkach dla uchodźców lub otrzymały pozwolenia na pobyt w Polsce:

  • Osoby, które pomyślnie przeszły procedurę uchodźczą (a także te, które będąc dłużej niż 6 miesięcy w procedurze mogą już pracować) potrzebują mieszkania i pracy. Oferty można zgłaszać m.in. w tych miejscach:
  • pomocy w nauce języka polskiego dla dorosłych i dzieci,
  • wsparcia edukacyjnego dzieci, np. pomocy w odrabianiu lekcji,
  • wsparcia w codziennych sprawach.

Zbiórki

Odsyłamy do strony https://obywatele.news/uchodzcy na której pojawiają się bieżące informacje o zbiórkach rzeczy i pieniędzy.

  • Pieniądze najlepiej przelewać (także regularnie, co miesiąc!) na konta organizacji zrzeszonych w Grupie Granica, zwłaszcza: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Homo Faber, Chlebem i Solą, oraz dla Fundacji Ocalenie. To organizacje bezpośrednio pomagające na granicy. Zbiórki pieniędzy są znacznie bardziej skuteczne niż zbiórki rzeczowe, ponieważ pozwalają zakupić dokładnie te rzeczy, które są potrzebne i elastycznie reagować na sytuację.

Edukacja

Lista wybranych organizacji i stron internetowych