Misja w Warszawie


TŚW Niedzielę Trójcy Świętej, Liturgią Eucharystii rozpoczęliśmy misję reformowano-katolicką w Warszawie. Liturgie celebrowaliśmy w mieszkaniu prywatnym przez co miała ona bardzo szczególny, wspólnotowy charakter.

Chrześcijańska wiara w Jednego Boga, który jest w trzech osobach (hipostazach) Ojca, Syna i Ducha Świętego, ukazuje nam prawdę, że prawdziwym pragnieniem Boga jest zjednoczenie Kościoła, a przez Kościół całej ludzkości, na wzór Trójcy Świętej. Nie poprzez ludzkie próby unifikowania (taką próbą w Piśmie Świętym jest np. budowa wierzy Babel, która miała chronić ludzi przed rozproszeniem) ale jedności w różnorodności. Podobnie jak Najświętsza Trójca, która w swojej istocie jest różnorodna ale połączona nierozerwalnymi więzami jedności, miłości i wzajemnego oddania. Tak też chcemy budować nasze wspólnoty, w których indywidualne jednostki jednoczą się wnosząc swoją różnorodność i inność, która wzbogaca Kościół.

Wkrótce poinformujemy was o kolejnych spotkaniach liturgicznych w Warszawie.