Liturgie Eucharystii w Krakowie i Bytomiu


Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i celebracji sakramentów ze wspólnotami Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce. W 1. Niedzielę Przygotowania Paschalnego tj. 6 marca zapraszamy na Liturgie Eucharystii w Krakowie oraz Bytomiu.

W Krakowie spotkamy się w niedzielę 6 marca o godz. 10:30 w sali przy ul. Św. Filipa 23.

W Bytomiu spotkamy się w niedzielę 6 marca o godz. 19:00 przy ul. Mickiewicza 9/7. Po Liturgii zapraszamy na prezentację o kapłaństwie kobiet w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce.

W pozostałych wspólnotach również będą sprawowane Liturgię. Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z nimi. Kontakty znajdziesz tutaj.

Każda osoba jest mile widziana