Liturgia Godzin w Wielkim TygodniuLiturgia Godzin to modlitwa Kościoła, poprzez którą chcemy pobłogosławić poszczególne części naszego dnia, zaprosić do nich Boga z Jego łaską i miłością. Modlitwa ta jest przede wszystkim skoncentrowana na odmawianiu psalmów i słuchaniu Pisma Świętego, jest to więc modlitwa słowem Bożym. Jej podstawą są teksty psalmów czyli najstarszego modlitewnika Ludu Bożego. Sposób w jaki obecnie odmawiamy wspólnie psalmy wywodzi się z tradycji monastycznej, zwłaszcza benedyktyńskiej oraz zwyczaju odmawiania psalmów w Świątyni Jerozolimskiej.

Nasz Kościół kontynuuje ten starożytny i monastyczny zwyczaj, nasi duchowni odmawiają codziennie psalmy, zapraszamy też do tego wszystkich naszych członków oraz sympatyków.

Wspólne odmawianie psalmów i hymnów ma niesamowitą moc, to modlitwa medytacyjna słowami, których używał w czasie modlitw Jezus i apostołowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy zwłaszcza w tym najświętszym czasie wspomnienie Paschy Jezusa. Na poniższej grafice znajdziesz informacje o godzinach odmawiania poszczególnych modlitw w naszej poznańskiej kaplicy.