Liturgia dla osób nie mogących świętować ze wspólnotą.Każda niedziela dla chrześcijanek i chrześcijan jest dniem wyjątkowym, który świętujemy kontynuując przymierze szabatu, które Bóg zawarł z Izraelem na znak szczególnej relacji i przynależności.

Kościół nie świętuje już dnia ukończenia stworzenia (soboty), ale niedzielę, która jest dniem zmartwychwstania Jezusa, a więc dniem nowego stworzenia i zbawienia wszystkich ludzi przez miłość Boga. Tego dnia chrześcijanki i chrześcijanie gromadzą się w swoich wspólnotach, aby przede wszystkim celebrować Liturgię Eucharystii, w której w sposób najpełniejszy i obiektywny obecny jest Jezus zmartwychwstały. Niestety zdarza się, że niektórzy nie mają dostępu do wyświęconych osób i wspólnot, które celebrują niedzielną Liturgię Eucharystii, dlatego jako Reformowany Kościół Katolicki w Polsce chcemy Wam pomóc, aby pomimo tej trudności niedziela była nadal wyjątkowym dniem świętowania zmartwychwstania naszego Pana i brata, Jezusa Chrystusa.

Mając to na uwadze przygotowaliśmy dla was IUBILATE DOMINO – LITURGIA NIEDZIELNA I ŚWIĄTECZNA REFORMOWANEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE DLA WSPÓLNOT, RODZIN I OSÓB SPĘDZAJĄCYCH ŚWIĘTO W POJEDYNKĘ.

Iubilate Domino to pierwsze słowa Psalmu 100 po łacinie. Biblia Tysiąclecia tłumaczy je jako Wykrzykujcie na cześć Pana. To radosne słowa zachęty do radości z obecności i bliskości Boga. Niedziela bowiem jest dla chrześcijanek i chrześcijan zawsze dniem radości i dziękczynienia Bogu.

Liturgię, którą przygotowaliśmy możesz odmówić w różnych miejscach. W hotelu, na postoju w czasie podróży, w swoim pokoju, w kościele czy kaplicy, przy przydrożnym krzyżu, w lesie lub w górach. Nasza propozycja ma pomóc w pięknym przeżyciu święta, we wspólnocie z reformowanymi katoliczkami i katolikami.

Publikacja zawiera teksty psalmów, inne teksty biblijne oraz modlitwy, propozycje przygotowania przestrzeni modlitwy i przygotowania do niej.

Iubilate Domino dostępne jest w naszych parafiach lub kontaktując się z nami drogą e-mail prezbiter.rkk@gmail.com.

Za publikację nie pobieramy opłaty jedynie prosimy o zwrot kosztów druku plus koszt wysyłki. Wersja kolorowa publikacji to 5 zł a czarno-biała 2 zł. Można też przy okazji zamówienia przekazać darowiznę na nasz Kościół, która będzie przekazana m.in. na budowę lokalnych wspólnot.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt.