Litania do Św. Wilibrorda


Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże. zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Św. Wilibrordzie, módl się za nami.

Przewodniku Kościoła, módl się za nami.

Mnichu oddanych Chrystusowi, módl się za nami.

Apostole Holandii, módl się za nami.

Oddany pasterzu Kościoła, módl się za nami.

Biskupie Utrechtu, módl się za nami.

Założycielu klasztorów i kościołów, módl się za nami.

Propagatorze postępu i wiedzy, módl się za nami.

Nauczycielu prawdy, módl się za nami.

Żarliwy tłumaczu nauki Chrystusa, módl się za nami.

Nieustanny głosicielu świętej Ewangelii, módl się za nami.

Nauczycielu prawdziwej wiary, módl się za nami.

Wprowadzający pokój i sprawiedliwość, módl się za nami.

Wzorze nadziei i pojednania, módl się za nami.

Pogromco niesprawiedliwości i niezgody, módl się za nami.

Architekcie wspólnoty i jedności, módl się za nami.

Niszczycielu bożków, módl się za nami.

Patronie dzieci, módl się za nami.

Łagodny Przewodniku zgubionych, módl się za nami.

Wsparcie bezdomnych, módl się za nami.

Przyjacielu prześladowanych, módl się za nami.

Oświecicielu ślepych, módl się za nami.

Schronienie dla chorych, módl się za nami.

Łagodny Ojcze ubogich, módl się za nami.

Pocieszycielu strapionych i zasmuconych, módl się za nami.

Wspomożycielu cierpiących, módl się za nami.

Prawdziwy głosie Boga, módl się za nami.

Pokorny Sługo Jezusa Chrystusa, módl się za nami.

Potężny orędowniku w niebie, módl się za nami.

Cudowny Uzdrowicielu, módl się za nami.

Patronie osób z epilepsją, módl się za nami.

Prawdziwy świadku i wyznawco Chrystusa, módl się za nami.

Ratowniku tych, którzy wątpią w swoją wiarę, módl się za nami.

Wspomożycielu opiekunów i wychowawców, módl się za nami.

Towarzyszący modlącym się do Chrystusa, módl się za nami.

Wzorze cierpliwości i łagodności, módl się za nami.

Przykładzie zaangażowanej miłości, módl się za nami.

Mistrzu radości i życia, módl się za nami.

Uczniu Chrystusa, módl się za nami.

Patronie naszego Kościoła, módl się za nami.

Patronie wszyskich starokatolików, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Willibrordzie.
Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, z Twojego natchnienia święty Wilibrord, biskup, z miłości do Chrystusa porzucił ojczyznę, aby głosić Dobrą Nowinę, † za jego wstawiennictwem utwierdź naszą wiarę i umocnij nadzieję, która opiera się na Ewangelii. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, † który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.