Kobiety na ambony


„Kobiety na Ambony” to wyjątkowy projekt zaproponowany i realizowany przez reformowane katoliczki, które w okresie Przygotowania Paschalnego chcą dzielić się swoimi rozważaniami Słowa Bożego i aktywizować chrześcijanki do zaangażowania w Kościele poprzez warsztaty i spotkania z aktywistkami i duchownymi. Inicjatorką projektu jest Magdalena Goik z bytomskiej wspólnoty Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce.

W 2. Niedzielę Przygotowania Paschalnego zapraszamy do wysłuchania pierwszego rozważania do czytań: Rdz 15, 5-12. 17-18 | Ps 27 | Flp 3, 17-4, 1 | Łk 9, 28b-36, które przygotowała Marta Malinowska z warszawskiej parafii Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce.