Komentarz biblijny


Rozważanie o Duchu Świętym

Gdy słyszysz frazę „Duch Święty” i chcesz lepiej zrozumieć co ona oznacza, kim jest ten Duch, którego nazywamy świętym musimy otworzyć nasze biblie i nie powinniśmy mieć problemu ze znalezieniem …

Czytaj dalej

Komentarz biblijny: Jesteś kapłanem.

Jezus nie pozostawia w dzisiejszej Ewangelii (Jan 14,1-12) wątpliwości: Bóg jest bogaty, i mieszkań w Jego domu jest wiele. Miejsce znajdzie się dla każdego. Lecz czy do tego domu jest …

Czytaj dalej

Komentarz Biblijny: Ja jestem bramą.

W czwartą niedzielę wielkanocną cyklu czytań liturgicznych A (Jana 10.1-10) powraca do nas obraz Jezusa – Dobrego Pasterza. Obraz ten obecny jest na najstarszej chrześcijańskiej ikonografii, w modlitwach i pieśniach. Wiele …

Czytaj dalej

Komentarz biblijny: Jezus towarzyszy rozczarowanym

Ewangelia 3 Niedzieli Wielkanocnej (Łk 24,13-35) o uczniach idących do Emaus jest niesamowicie bogata w treść. Mnie dziś bardzo dotknął fakt, że Jezus przychodzi do tych, którzy są rozczarowani, nie …

Czytaj dalej

Rozważania na Wielki Tydzień

WIELKA ŚRODA – OSTATNIE GODZINY PRZED PASCHĄ Ewangelia (Mt 26, 14-25) Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam …

Czytaj dalej

Rozważanie Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza

EWANGELIA J 11, 1-45 Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Zachorował pewien człowiek: Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry Marty. Ta właśnie Maria namaściła Pana wonnym olejkiem i …

Czytaj dalej

Czy wierzysz w Syna Człowieczego?

  EWANGELIA J 9,1-41 Jezus przechodząc zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia. Jego uczniowie zapytali Go: „Rabbi, kto grzech popełnił: on czy jego rodzice, że się ślepy urodził?” Jezus odpowiedział: „Ani …

Czytaj dalej

Odkryj tajemnice szczęścia.

Bóg kocha człowieka, każdą i każdego z nas, dlatego chce naszego szczęścia, uświęcenia. Szatan, którego nazywamy „wrogiem człowieka”, chce czegoś przeciwnego. Chce człowieka upokorzyć, unieszczęśliwić, zniszczyć. Grzech nie obraża Boga, …

Czytaj dalej

Rozważanie na Niedzielę Cudu w Kanie

2. NIEDZIELA PO EPIFANII – CUD W KANIE PIERWSZE CZYTANIE Iz 62, 1-5 Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Przez wzgląd na Syjon nie będę milczał, przez wzgląd na Jerozolimę nie …

Czytaj dalej

Jak czytać Biblię po starokatolicku?

Jak czytać Biblię po starokatolicku – to temat spotkania, które odbyło się w ramach Pierwszej Nocy Świątyń w Poznaniu, 17 września 2017 w Kaplicy reformowanych katolików pod wezwaniem Św. Cyryla …

Czytaj dalej