Katechezy o modlitwie Ojcze Nasz


Cykl katechez o modlitwie Ojcze Nasz został przygotowany z myślą o pogłębieniu naszej relacji z Bogiem i lepszym zrozumieniu tej wspaniałej modlitwy, której nauczył nas Jezus Chrystus. Jest to niewątpliwie najbardziej znana modlitwa chrześcijan i chrześcijanek, odmawiana codziennie w każdym zakamarku świata przez wierzących w Jezusa Chrystusa. Starożytni chrześcijanie uważali ją za streszczenie całej Ewangelii i kompendium Bożej nauki.
My, chrześcijanie i chrześcijanki, odmawiamy ją codziennie, jest ona nam bardzo bliska ale niestety czasem odmawiając ją popadamy w rutynę. Nie łączymy wypowiadanych słów z pragnieniem serca i umysłu. Czasem przestajemy sobie zdawać sprawę z tego, co znaczą i jak wielką moc mają wypowiadane przez nas słowa.

Wypowiadając jej słowa łączymy się z modlitwą samego Jezusa, z pokoleniami osób, które wyznawały Jezusa i kochały Go. Odmawiali ją męczennicy i mnisi, święte rodziny i osoby samotne, kształtowała i wciąż formuje serca , sumienia i wiarę chrześcijan. Odkrywamy dzięki niej, do jak wspaniałej rodziny należymy, bo łączy nas jeden Ojciec – Abba – Tato.

Poniższe katechezy są również związane z przygotowaniem do wprowadzeniem zmiany w tłumaczeniu polskim modlitwy Ojcze Nasz, która zostanie wprowadzona w Liturgii Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce w ostatnią niedzielę przed Środą Popielcową. Pragniemy aby ta modlitwa była lepiej rozumiana i otwierała nas na relacje jaką Bóg, Dobry Ojciec, chce mieć ze swoimi córkami i synami.