Kalendarz Liturgiczny: 5 – 11 Marca 2018


Kalendarz Liturgiczny
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce
5 Marca – 11 Marca 2018

5 Marca I Poniedziałek
Gerazyma
mnicha

Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

2 Krl 5, 1-15
Ps 42
Łk 4, 24-30

6 Marca I Wtorek

Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Dn 3, 25. 34-43
Ps 25
Mt 18, 21-35

7 Marca I Środa
Perpetuy i Felicyty
męczennic


Przygotowanie paschalne
Kolor: czerwony

Pwt 4, 1. 5-9
Ps 147
Mt 5, 17-19;

8 Marca I Czwartek

Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Jr 7, 23-28
Ps 95
Łk 11, 14-23

9 Marca I Piątek

Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Oz 14, 2-10
Ps 81
Mk 12, 28b-34

10 Marca I Sobota


Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Oz 6, 1-6
Ps 51
Łk 18, 9-14;

11 Marca I Niedziela
4.NIEDZIELA
PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO

Kolor: fioletowy

1 Sm 16, 1-13
Ps 23
Ef 5,8-14
J 9, 1-41