Kalendarz liturgiczny: 26 lutego – 4 marca 2018


 

26 Lutego I Poniedziałek
Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Dn 9, 4b-10
Ps 79, 5a i 8. 9. 11 i 13
Łk 6, 36-38

27 Lutego I Wtorek
Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Iz 1, 10. 16-20
Ps 50, 8-9. 16bc-17. 21 i 23
Mt 23, 1-12

28 Lutego I Środa
Johanna Josepha Ignaza
von Dollingera,
prezbitera,
inicjatora ruchu starokatolickiego

Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy lub biały

Jr 18, 18-20
Ps 31, 5- 6.14. 15-16
Mt 20, 17-28

1 Marca I Czwartek
Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Jr 17, 5-10
Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6
Łk 16, 19-31

2 Marca I Piątek
Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Rdz 37, 3-28
Ps 105, 16-17. 18-19. 20-21
Mt 21, 33-46

3 Marca I Sobota
Jana i Karola Wesley’ów, prezbiterów
Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Mi 7, 14-20
Ps 103, 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12
Łk 15, 1-3. 11-32

4 Marca I Niedziela
2.NIEDZIELA
PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO

Kolor: fioletowy

Wj 17, 1-7
Ps 95, 1-2.6-7c. 7d-9
Rz 5, 1-2. 5-8
J 4, 5-42