Kalendarz Liturgiczny: 23 – 29 Kwietnia 2018


 

Kalendarz Liturgiczny
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

23 Marca I Poniedziałek
WOJCIECHA
biskupa i męczennika

Kolor: CZERWONY

Dz 1, 3-8
Ps 126
Flp 1, 20c-30
J 12, 24-26

24 Marca I Wtorek

Kolor: BIAŁY

Dz 11, 19-26
Ps 87
J 10, 22-30

25 Marca I Środa
MARKA EWANGELISTY

Kolor: CZERWONY

Dz 1,3-8
Ps 89
1 P 5, 5b-14
Mk 16, 15-20

26 Marca I Czwartek

Kolor: BIAŁY

Dz 13, 13-25
Ps 89
J 13, 16-20

27 Marca I Piątek
Katarzyny ze Sieny
wyznawczyni
(z 29.04)

Kolor: BIAŁY

Dz 13, 26-33
Ps 2
J 14, 1-6

28 Marca I Sobota
Joanny Beretty Molla
wyznawczyni

Kolor: BIAŁY

Dz 13, 44-52
Ps 98
J 14, 7-14

29 Marca I Niedziela
5. NIEDZIELA PASCHALNA

Kolor: BIAŁY

Dz 9, 26-31
Ps 22
1 J 3, 18-24
J 15, 1-8