Kalendarz liturgiczny: 19 lutego – 25 lutego 2018


 

19 Lutego I Poniedziałek
Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Kpł 19, 1-18
Ps 19, 8-9. 10 i 15
Mt 25, 31-46

20 Lutego I Wtorek
Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Iz 55, 10-11
Ps 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19
Mt 6, 7-15

21 Lutego I Środa
Jerzego Nowosielskiego,
ikonopisarza
Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy lub biały

Jon 3, 1-10
Ps 51, 3-4. 12-13. 18-19
Łk 11, 29-32

22 Lutego I Czwartek
Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Est 4, 17k-17z
Ps 138, 1-2a. 2bc-3.7c-8
Mt 7,7-12

23 Lutego I Piątek
Polikarpa,
biskupa i męczennika
Kolor: czerwony
Dzień postu

Ez 18, 21-28
Ps 130, 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8
Mt 5, 20-26

24 Lutego I Sobota
Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Pwt 26, 16-19
Ps 119, 1-2. 4-5. 7-8
Mt 5, 43-48

25 Lutego I Niedziela
2.NIEDZIELA
PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO

Kolor: fioletowy

Rdz 12,1-4a
Ps 33,4-5.18-19.20 i 22
2 Tm 1.8-11
Mt 17,1-9