Kalendarz Liturgiczny: 14 maja – 13 maja 2018


Kalendarz Liturgiczny
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

14 MAJA I Poniedziałek
MACIEJA
apostoła

Kolor: CZERWONY

Dz 19,1-8
Ps 68
J 16, 29-33

15 MAJA I Wtorek

Róży Marii Czackiej
zakonnicy

Kolor: BIAŁY

Dz 20, 17-27
Ps 68
J 17, 1-11a

16 MAJA I Środa

Kolor: BIAŁY

Dz 20, 28-38
Ps 68
J 17, 11b-19

17 MAJA I Czwartek
Junii i Andronika
apostołów

Kolor: BIAŁY

Dz 22, 30; 23,6-11
Ps 16
J 17, 20-26

18 MAJA I Piątek

Kolor: BIAŁY

Dz 25, 13-21
Ps 103
J 21,15-19

19 MAJA I Sobota


Kolor: BIAŁY

Wigilia: CZERWONY

Dz 28, 16-20. 30-31
Ps 11
J 21,20-25

20 MAJA I Niedziela
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Kolor: CZERWONY

Wigilia:
Rdz 11, 1-9
Ps 66
Wj 19, 3-8a.16-20b
Ps 118
Ez 37.1-14
Ps 47
Jl 3,1-5
Ps 104
Rz 8,22-27
J 7, 37-39

W ciągu dnia:
Dz 2, 1-11
Ps 104
1Kor 12, 3b-13
J 20, 19-23