III Tydzień Tolerancji: Gra Miejska u reformowanych katolików


Zapraszamy serdecznie do odwiedzania siedzib organizacji zrzeszonych w KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Poznania ds. polityki równościowej.

Każda z uczestniczących organizacji jest oznaczona z adresem swojej siedziby oraz dostępnością w czasie Tygodnia Tolerancji na Karcie Gry.

Zachęcamy do odwiedzenia trzech wybranych organizacji i wykonaniu zadania, które zostało w ramach gry przygotowane. Zadania dotyczą obszarów pracy danego NGO i nie są trudne 😉

Jednym z miejsc jest siedziba Stowarzyszenia Reformowanych Katolików a zarazem kaplica naszego Kościoła w Poznaniu. W ramach „zadań” będzie można wziąć udział w nabożeństwie reformowanych katolików i katoliczek, napić się kawy (nazywanej u nas żartobliwie osmym sakramentem) oraz dopisać się na Zwoju Pokoju.

Każda osoba, która wykona trzy zadania, po jednym w każdej z wybranych organizacji, i otrzyma trzy pieczątki potwierdzając wykonanie zadania będzie mogła odebrać nagrodę!

Naszą kaplice możesz odwiedzić w czwartek pomiędzy 18:15 a 20 oraz w niedzielę pomiędzy 10:00 a 13:00.

Serdecznie zapraszamy.