Ewagriusz z Pontu o modlitwie i przeciwnikach


mnisiPodczas katechezy w czwartek 13 lutego o godz. 18.30 rozważać będziemny nauczanie jednego z Ojców Pustynii, Ewagriusza z Pontu.

W pierwszej częsci zajmiemy się Jego naukami dotyczącymi modlitwy i przebywania w Bożej Obecności, w drugiej zaś przyjrzymy się głównym przeciwnikom chrześcijanina w dążeniu do świętości czyli ośmiu rodzajom demonów, które wymienia Ewagriusz w swoich pismach.