Ekumeniczne rekolekcje


rekolekcje
Po raz kolejny przedstawiciele Reformowanego Kościoła Katolickiego wezmą udział w Ekumenicznych Rekolekcjach portalu chrześcijańskiego tezeusz.pl.

„Poprawcie swoje drogi i czyny swoje” (Jr 7, 3)

Ekumeniczne Rekolekcje Wielkopostne Tezeusza
22 marca – 5 kwietnia 2015

Kilka miesięcy temu podczas rekolekcji adwentowych „Tezeusza” zastanawialiśmy się nad naszymi błędami, grzechami, zawinionymi i niezawinionymi przez nas życiowymi zawirowaniami. Niekiedy buntowniczo, a innym razem pokornie i bezradnie pytaliśmy: „Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić…?” Myśli zawarte w grudniowych rekolekcyjnych rozważaniach pracowały zapewne w duszach wielu z nas, przygotowując nas ku rozmaitym życiowym wyzwaniom. Także ku temu tradycyjnemu wielkopostnemu wyzwaniu, jakim jest co roku podjęcie próby nawrócenia. Ufamy, że wzbogaceni adwentową refleksją podejmiemy nasze obecne zadanie bardziej świadomie i z większą odwagą.

Stary i Nowy Testament przedstawia liczne opowieści o tym, jak to Bóg wzywał do nawrócenia cały naród wybrany i poszczególnych ludzi. Jego przykazania nie zawsze były przestrzegane. Ludzie bywali Mu nieposłuszni. I to nie tylko zatwardziali grzesznicy, ale także najwięksi prorocy. Mimo to On zawsze pozostawiał ludziom szansę na poprawę, wskazywał drogę ocalenia dobra, cierpliwie przebaczał, okazywał niewyczerpane miłosierdzie. Pamięć o tym pomoże nam niewątpliwie w naszych wielkopostnych próbach poprawy swojego życia.

Mottem Tezeuszowych rekolekcji są tym razem słowa z Księgi Jeremiasza. Nie bez powodu odwołujemy się do proroka, który w trudnych czasach wzywał do religijnej odnowy, przestrzegał przed moralnym upadkiem i groźnymi skutkami lekceważenia Bożego prawa. Wzorem tego starotestamentowego proroka chcemy zobaczyć osobiste nawrócenie w szerszym kontekście kulturowym, historycznym i społecznym jako warunek konieczny dla zachowania, trwania i przekazywania najistotniejszych w naszym życiu wartości. Spróbujemy zastanowić się nad tym, do jakiego zadania powołuje Bóg każdego z nas i czy chcemy na to powołanie odpowiedzieć, czy też uciekać przed nim.

Kierując się słowami proroków, zwłaszcza proroka Jeremiasza, chcemy zbadać możliwości polepszenia tego, co w nas i wokół nas wymaga naprawy. Zastanowimy się nad rodzajem niewoli, w jaką wpędza nas grzech nasz powszedni i nasza niezgoda na zaufanie Bogu. Opowiadając o naszych sukcesach i niestety częstych porażkach na drodze ku świętości, postaramy się zachęcić innych do wejścia na drogę nawrócenia. Nikt nie obieca, że będzie łatwo, ale przecież najtrudniejsze wyzwania są najciekawsze, najbardziej fascynujące. Zapraszamy więc w niezwykłą Tezeuszową podróż ku nawróceniu. W trudach tej podróży będziemy się wzajemnie wspierać rekolekcyjną refleksją i modlitwą.

Szlak rekolekcyjnych rozważań będą jak zwykle wyznaczały codzienne czytania liturgiczne Kościoła katolickiego z dwóch ostatnich tygodni, które poprzedzają święto Zmartwychwstania. W tych tekstach będziemy szukali inspiracji do naszych przemyśleń oraz drogowskazów, które mogą przybliżyć do żywego Boga. Podczas piątych Tezeuszowych rekolekcji ekumenicznych autorami rozważań będą osoby z kilku chrześcijańskich Kościołów i wspólnot oraz poszukujący, którzy nie deklarują przynależności do konkretnej denominacji.

Polecamy portal tezeusz.pl

PRZECZYTAJ ROZWAŻANIA REFORMOWANYCH KATOLIKÓW: