Eksperyment: DialogW Polsce od jakiegoś czasu wzrasta ilość wydarzeń agresywnych wobec różnych osób i społeczności. W Poznaniu na ulicy pobity zostaje syryjski chrześcijanin, w tramwaju opluta zostaje muzułmanka, zaatakowano i zdewastowano siedzibę Stowarzyszenia Grupa Stonewall działającą na rzecz równouprawnienia osób LGBT, na ulicach wyzywane są siostry zakonne itp. Jako ludzie i jako chrześcijanie, chcemy żyć w miastach i wioskach bezpiecznych jako wolni ludzie. Niestety są nadal środowiska, które chcą zawłaszczać przestrzeń publiczną i podsycają nienawiść a do tego w sposób bałwochwalczy wykorzystują np. krzyż czy inne znaki chrześcijańskie. Nadal jednak możemy coś z tym zrobić! Nadal możemy powiedzieć STOP NIENAWIŚCI. I jesteśmy do tego zobowiązani przez Ewangelię Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla każdej osoby, który stworzył świat różnorodnym i pięknym – ta różnorodność może być pojednana.

Arek Kluk (Grua Stonewall), Ks. Tomasz Puchalski (RKK) oraz uczestnicy i uczestniczki, artyści i animatorki. Spotkanie w ramach Eksperymentu: Dialog w jednej z poznańskich parafii rzymskokatolickich. Zdjęcie: Arek Kluk

Jednym z działań na rzecz budowania więzi szacunku jest Eksperyment: Dialog, który odbywa się w ramach tegorocznego Festiwalu Malta w Poznaniu. Wśród animatorów/artystek, którzy biorą udział w projekcie znalazł się również Prezbiter Tomasz Puchalski ze wspólnoty reformowanych katolików w Poznaniu.

Zapraszamy do śledzenia i promowania projektu w swoim otoczeniu. Sprawmy by nasz kraj był znów gościnny, by jego mieszkańcy szanowali innych współdomowników Polski, bez względu na ich wiarę, pochodzenie etniczne, język, wiek, wygląd, orientacje seksualną, światopogląd. Niech Polska zakwitnie pojednaną różnorodnością. I o to też módlmy się!

Więcej o Eksperymencie: Dialog na stronach Festiwalu Malta. Serdecznie zapraszamy też na finał projektu, który odbędzie się 25 czerwca od godz. 18:00 na Placu Wolności w Poznaniu.