Dziękujemy!


Dziękujemy!

Chcemy wam serdecznie podziękować za wsparcie jakie nam okazujecie. Fundusze jakie otrzymujemy pomagają nam w codziennym funkcjonowaniu jak np. utrzymanie kaplicy, podróże misyjne oraz wsparcie osób ubogich. W naszych modlitwach pamiętamy o wszystkich darczyńcach i prosimy, módlcie się za nas.

Bracia i siostry z Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce