Chrystus Zmartwychwstał!


W śpiewniku Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce, który nazywamy Adoramusem, znajduje się pieśń, która bardzo pasuje do sposobu, w jaki w tym roku obchodzimy zmartwychwstanie Jezusa:

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych.
Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki.
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha.
Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie.

Zamknięta są drzwi naszych domów, miejsc modlitwy, epidemia sprawiła, że podobnie jak uczniowie i uczennice w pierwszą Wielkanoc jesteśmy zamknięci w swoich mieszkaniach. Doświadczamy strachu przed tym co się może stać, przed chorobą, śmiercią, utratą pracy. Jesteśmy rozczarowani, że mimo nowoczesnej technologii i medycyny, musimy trwać w kwarantannie.

Jezus zmartwychwstały przychodzi jednak do nas mimo drzwi zamkniętych. Przychodzi ze śladami męki i mówi nam, że zna i rozumie nasze cierpienie.

Obecność zmartwychwstałego Jezusa, to obecność pełni życia tam gdzie jest wiara w Niego. Zmartwychwstały przynosi nam nadzieję, że wszelka ciemność się skończy, że nad naszym strachem jest potęga Boga, który mówi nam „nie lękajcie się”.

Najbliższe pięćdziesiąt dni to w Liturgii nie tylko radość ze zmartwychwstania ale i wołanie o Ducha Świetego, przez którego zmartwychwstanie jest też naszym udziałem. Wołamy o Ducha Świętego aby uzdrawiał nasze życie, nasze relacje, nasz strach.

Śpiewajmy wytrwale tą pieśń w naszych mieszkaniach, tam gdzie drzwi są zamknięte z obawy przed wirusem, niech ona wyraża naszą wiarę i będzie wołaniem o Ducha Świetego. On przyjdzie, uzdrowi nas i pośle w radości abyśmy nieśli przesłanie nadziei do wszystkich ludzi.

Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie zmartwychwstał!

prezbiter Tomasz Puchalski