Bytom


Bytom – Wspólnota pod wezwaniem Świętych kobiet pielgrzymujących Heleny, Bony i Brygidy.

Proboszcz: biskup Tomasz Puchalski
Tel: +48 793 111 295
Email: prezbiter.rkk@gmail.com

Magdalena Goik, liderka świecka wspólnoty
tel: +48 510 085 839

Liturgie sprawowane są według ogłoszeń