Bytom | Kobiety i Święta Księga


Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla kobiet zorganizowane wokół „Świętej Księgi”, czyli tekstu, w którym kobiety szukają sacrum, szukają tej cząstki boskości, która w jakiś sposób określa ich tożsamość. To może być Pismo Święte, ale jakaś jego część np. Księga Estery, ale mogę to być także inne książki religijne lub filozoficzne albo „świeckie”.

Chodzi nam o stworzenie przestrzeni, w której kobiety mogą bezpiecznie mówić o tym czego szukają, czego potrzebują i jak wygląda ich praktyka duchowa, albo jak chciałyby, żeby ona wyglądała. Każda ma prawo głosu i wyrażania tego, czym żyje jej serce.

Spotkanie będzie miało charakter – spotkania w kręgu, żeby zaznaczyć równość.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek 8 marca o godz. 18:00.

Kolejne spotkania mogłyby się odbywać raz w miesiącu.

Spotkania stacjonarne, w naszej wspólnocie w Bytomiu przy ul. Mickiewicza 9/7 (kamienica)

Więcej informacji:
Magdalena Goik, liderka świecka wspólnoty
tel: +48 510 085 839