Aktualności


Poznań | Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela


W czwartek 24 czerwca w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce obchodzimy Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, poprzednika Pańskiego.

Tego dnia zapraszamy w Poznaniu, w naszej kaplicy przy ul. Św. Wojciech 25/7, na Liturgię Eucharystię o godz. 18:00 a po niej na medytację i nieszpory dziękczynne za życie i świadectwo św. Jana Chrzciciela.

Czytaj dalej

Warszawa | Niedziela Trójcy Świętej


Niedziela Trójcy Świętej kończy w Reformowanym Kościele Katolickim Oktawę Zesłania Ducha Świetego a tym samym okres paschalny. Jest to również święto patronalne warszawskiej Parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej, która obejmuje swoim zasięgiem wschodnią część Polsce czyli m.in. wspólnoty w Warszawie i Krakowie.

Tego dnia świąteczna Liturgia będzie celebrowana w Warszawie w niedzielę 30 maja o godz. 17:00 przy ul. Siecznej 69A/38.

Czytaj dalej

Wielka i Święta Pięćdziesiątnica

Pierwszym darem zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa jest Duch Święty, którego posłał nam od Ojca. W Niedzielę Zesłania Ducha Świetego wspominamy wydarzenia z Jerozolimy, gdy na młody Kościół, wspólnotę apostołów, uczennic i uczniów Jezusa zstąpił Pocieszyciel obiecany przez Chrystusa. Jest to jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich, którego źródła znajdujemy w Piśmie Świętym.

Świętowanie rozpoczyna uroczysta Wigilia Pięćdziesiątnicy, na którą składa się: Liturgia Światła, Uroczysty Akatyst do Ducha Świetego, rozbudowana Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystii. W ciągu niedzieli celebrujemy obecność Ducha Świetego pośród nas w czasie Liturgii, zwłaszcza Liturgii Eucharystii. Poniżej znajdziesz informację gdzie spotkamy się na Liturgiach Pięćdziesiątnicy:

Poznań | ul. Święto Wojciech 25/7
Wigilia Pięćdziesiątnicy | sobota, 22 maja, godz. 18:00
Liturgia Eucharystii w ciągu dnia | niedziela, 23 maja, godz. 10:30

Warszawa | kontakt: prezbiter Przemysław Cichosz, tel: 509842921
Wigilia Pięćdziesiątnicy | sobota, 22 maja, godz. 17:00

Zielona Góra | ul. Sikorskiego 44A
Liturgia Eucharystii | niedziela, 23 maja, godz. 17:00

Czytaj dalej

Wniebowstąpienie Pańskie

Przez czterdzieści dni po zmartwychwstaniu, Jezus ukazywał się apostołom, uczniom i uczennicom, pouczał ich i posłał do wszystkich ludów, aby głosili Dobrą Nowinę i udzielali sakramentów.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, która upamiętnia dzień, gdy Chrystus wstąpił do Ojca i zasiadł po Jego prawicy.

Liturgię tej uroczystości będziemy celebrować:

WARSZAWA | ul. Sieczna 69a/38
Liturgia Eucharystii, godz. 18:00

BYTOM | ul. Mickiewicza 9/7
Nieszpory z Komunią Świętą, godz. 18:30

ZIELONA GÓRA | ul. Sikorskiego 44A
Liturgia SŁowa z Komunią Świętą, godz. 18:30

POZNAŃ | ul. Święty Wojciech 25/7
Liturgia Eucharystii, godz. 19:00
transmisja online: YouTube, zoom

Każda osoba jest mile widziana.

Czytaj dalej

14 lat Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce.

Tak mówi PAN: „Przestrzegajcie prawa i czyńcie sprawiedliwość, bo wkrótce nadejdzie moje zbawienie i objawi się moja sprawiedliwość!”.
A cudzoziemców, którzy związali się z PANEM, aby hołd Mu oddawać, kochać imię PANA i być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają szabatu, aby go nie znieważać, i mocno trwają przy moim przymierzu – wprowadzę na moją górę świętą i napełnię radością w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ofiary będą Mi miłe na moim ołtarzu. Bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów!”.

Iz 56, 1. 6-7

Powyższy fragment z Księgi proroka Izajasza przypisany jest w lekcjonarzu Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce na dzień 3 maja, gdy wspominamy nasz pierwsze nabożeństwo. Choć w rzeczywistości odbyło się ono 27 maja, gdy przypadała Niedziela Zesłania Ducha Świętego, obchodzimy je w dzień, gdy wielu z nas ma wolne od pracy.

Nasze pierwsze nabożeństwo odbyło się w sali jednej z poznańskich klubokawiarni, której właściciele okazali nam niezwykłą życzliwość. Spotkaliśmy się wtedy, mając pragnienie powstania prawdziwie chrześcijańskiej wspólnoty, która będzie rzeczywiście domem modlitwy dla wszystkich narodów.

Było ono bardzo proste. Choć nie mieliśmy prezbitera, chcieliśmy, aby to był czas przepełniony modlitwą i doświadczeniem wspólnoty, płonęły świeczki, światło było przyciemnione, jedna osoba grała na gitarze, długo modliliśmy się do Ducha Świętego, a na stoliku ustawiony był krzyż, biblii, miseczki z wodą i bochenka chleba. Te znaki pokazywały nam, dlaczego tam jesteśmy i co jest dla nas ważne: Chrystus, Jego Ewangelia i sakramenty – to nas zgromadziło. Choć nasza tożsamość dopiero się zaczynała kształtować, wiedzieliśmy, że chcemy być wspólnotą podążającą za Jezusem, z otwartymi umysłami, sercami i ramionami dla wszystkich osób.

Wspominanie tego wydarzenia nie jest ckliwą tęsknotą za minionym, ale nieustannym przypominaniem sobie, dlaczego jesteśmy: mamy być domem modlitwy dla wszystkich, Kościołem zgromadzonym w prostocie wokół Jezusa Chrystusa, Jego Słowa i sakramentów.

To pierwsze nabożeństwo to początek naszej historii. Przez minione 14 lat wydarzyło się bardzo dużo. Ukształtowała się nasza reformowano katolicka tożsamość. Prowadzeni przez naszych dotychczasowych biskupów staliśmy się w ubiegłym roku, po 13 latach, samodzielnym Kościołem lokalnym. Doświadczaliśmy czasu ogromnej radości, byliśmy świadkami cudownego działania Boga, dziesiątki osób znalazło wśród nas swój duchowy dom a inni sanktuarium, w którym „naładowali duchowe baterie” i poszli dalej. I to jest również część naszego powołania, być jak Świątynia Jerozolimska, jak sanktuarium, w którym stele posługują kapłani oraz trwa konkretna wspólnota, ale są też pielgrzymi, którzy przybywają oddać Bogu chwałę i wracają do swoich dotychczasowych domów albo znajdują inne. Być jak proste sanktuarium, gościnnym dla każdej osoby.

Jestem wdzięczny Bogu za te lata, które są już za nami. Za każdą siostrę i każdego brata, za naszych dotychczasowych biskupów, za ich wsparcie i mądrość, za prezbiterów, diakonów oraz osoby świeckie z Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej, którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce. Za niezliczoną rzeszę przyjaciół, zwłaszcza przyjaciół ekumenicznych, którzy pomagali nam i wciąż pomagają. Jestem też Bogu wdzięczny za wszystkie trudne doświadczenia, dzięki którym nieustannie pokazuje nam swoją troskę, udoskonala nas i uczy.

Wierzę, że dalej będzie nas prowadził miłosierny i dobry Bóg. Proszę was o modlitwę, abyśmy nieustannie trwali w jedności i prostocie przy naszej pierwszej miłości: Jezusie Chrystusie z Jego słowem i sakramentami.

Wasz.
biskup-elekt Tomasz Puchalski
biskup Kościoła

Czytaj dalej

Niedzielna modlitwa na zakończenie dnia

Kompleta czyli modlitwa na zakończenie dnia to okazja do uspokojenia swoich myśli i serca przed nocnym spoczynkiem, to czas dziękczynienia Bogu za miniony dzień i prośby o błogosławioną i spokojną noc.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy za pośrednictwem platformy zoom. Spotykamy się w każdą niedzielę o godz. 22:00.

Modlitwa trwa około 15 minut.

Aby dołączyć wystarczy kliknąć poniższy link:

https://us02web.zoom.us/j/84244230839?pwd=Z1dEbEs4c0tjc0NicXo4QmRNRFpadz09

Czytaj dalej

Wrocław| Liturgia Eucharystii w niedzielę 25 kwietnia

Serdecznie zapraszamy na Liturgię Eucharystii, którą celebrować będziemy we Wrocławiu w niedzielę 25 kwietnia o godz. 17:00.

Liturgia celebrowana będzie w domu prywatnym w związku z czym prosimy o wcześniejszy kontakt ze świeckim liderem wspólnoty:

Marcin Stelmach, lider świecki wspólnoty
Tel: +48 519 800 581
Email: marcinstelmach123@wp.pl

Czytaj dalej

Tleń | Liturgia Eucharystii w sobotę 24 kwietnia

Serdecznie zapraszamy na Liturgię Eucharystii, którą celebrować będziemy w Tleniu (Bory Tucholskie) w sobotę 24 kwietnia o godz. 17:00. Liturgia celebrowana będzie w domu prywatnym w związku z czym prosimy o wcześniejszy kontakt ze świeckim liderem wspólnoty:

Mikołaj Oszwałdowski, lider świecki wspólnoty
tel: +48 739 079 990
email: rkkgrudziadz@gmail.com

Czytaj dalej

Kraków | Liturgia Eucharystii w sobotę 24 kwietnia

Serdecznie zapraszamy na Liturgię Eucharystii, którą celebrować będziemy w Krakowie w sobotę 24 kwietnia o godz. 17:00. Liturgia celebrowana będzie w mieszkaniu prywatnym w związku z czym prosimy o wcześniejszy kontakt ze świeckim liderem wspólnoty:

Konrad Kwiecień, lider świecki wspólnoty
tel: 663 361 703
Email: konrad.rkk@gmail.com

Czytaj dalej

Poznań | Oktawa paschalna

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Trwa oktawa paschalna czyli osiem dni świętowania zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Jest starożytną tradycją, że w tym tygodniu codziennie celebruje się Liturgię Eucharystii tak samo uroczystą jak w niedzielę zmartwychwstania.
Serdecznie zapraszamy do świętowania tych dni razem z nami zarówno w poznańskiej kaplicy jak i za pośrednictwem zooma oraz youtube. Niech te świąteczne dni będą dla nas błogosławione!

Plan Liturgii od środy 7 kwietnia znajduje się w poniższej grafice.

Aby dołączyć do transmisji na zoom najlepiej wcześniej zainstalować aplikację zoom a następnie wystarczy kliknąć poniższy link:
https://us02web.zoom.us/j/85471707966?pwd=cjI0SmFRdEx6TllROUdWSkdkTlhEZz09

Czasem aplikacja może wymagać poniższego kodu:
Passcode: 330407

Czytaj dalej