Aby lepiej pomagać potrzebującym.


cwsAby jeszcze bardziej zaangażować się i pomagać ludziom w potrzebie Ekumeniczna Wspólnota Katolicka (ECC), do której należy Reformowany Kościół Katolicki w Polsce, stała się członkiem Church World Service, która zrzesza około 40 chrześcijańskich denominacji chrześcijańskich m.in. Kościół Prawosławny, Kościół Episkopalny, Zjednoczony Kościół Metodystyczny, Polski Narodowy Kościół Katolicki w USA czy Kościół Ewangelicko – Luterański w Ameryce.

Organizacja została założona w 1946 roku, zapewnia pomoc m.in. ofiarom katastrof czy uchodźcom na całym świecie. Zadaniem organizacji jest walka z głodem i ubóstwem oraz promowanie pokoju i sprawiedliwości. CWS jest m.in. sygnatariuszem Karta działań na rzecz wyeliminowania zjawiska ekstremalnego głodu, którą podpisała również Polska Akcja Humanitarna.

Więcej na ten temat: http://ecumenical-catholic-communion.eu/the-ecc-reaching-o…/

Strona WCS: http://cwsglobal.org/