Rejestracja Kościoła


communityWielu z Was zna nas osobiście. Wiecie, kim jesteśmy, jacy jesteśmy i jak żyjemy jako wspólnota wierzących.

Chcemy być wspólnotą, w której wielu odnajdzie swoje miejsce. Dla wielu osób problemem jest jednak brak naszej rejestracji. Polska Konstytucja oraz ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania daje rękojmię do wolności religijnej, zrzeszania się bez konieczności rejestracji. Odczuwamy jednak, że wiele osób potrzebuje takiego „potwierdzenia” prawnego, dlatego uznaliśmy, że to już czas!

Więcej informacji: rejestracja.starokatolicy.eu

Koszty związane z rejestracją Kościoła przerastają nasze możliwości finansowe. Prosimy Was o wsparcie!
Potrzebujemy w sumie 4000 PLN na opłaty związane ze złożeniem wniosku w ministerstwie, notariuszem i podróżami do stolicy.
Wierzymy, że z pomocą Bożą i przy Waszym wsparciu na pewno nam się uda.

Poza PayPal’em możecie przekazać nam darowiznę na rejestrację Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce za pomocą przelewu na poniższy rachunek bankowy:

66 2490 1044 0000 4200 2777 5762
Dorota Łodziak
ul.Wiślana 60/4
60-401 Poznań
tytuł przelewu: Darowizna na Rejestrację RKK

Dziękujemy!
PS: Dorota Łodziak jest naszym diakonem. Więcej informacji…